Zamów rozmowę
Główna Иконка service Иконка Projektowanie Иконка Ogólna kontrola konstrukcji budowlanych

Ogólna kontrola konstrukcji budowlanych

+48794277127
Zamów konsultację

Sporządzanie wyników badań

 

Końcowe wyniki przeprowadzonych prac badawczych sporządzane są w postaci technicznego sprawozdania i orzeczenia.
Raport techniczny – to znaczny zestaw dokumentów zawierających informacje о parametrach technicznych, wliczając w to plany, schematy, fotografie oraz schematy stanu ogólnego w przekroju odnośnie każdej konstrukcji i wykryte zjawiska deformacyjne (przechyły, pęknięcia, przesunięcia poziome i pionowe).
Sprawozdanie zawiera także czynniki prowadzące do deformacji z ich technicznymi wskaźnikami, wliczając w to stan gruntów i materiałów budowlanych.

 

Orzeczenie techniczne – to ostateczny dokument zawierający ocenę stanu technicznego budynku z nadaniem mu odpowiedniej kategorii. W orzeczeniu podawane są także wnioski odnośnie dalszego rozwoju powstałych uchybień i deformacji.
Jeśli zostało to przewidziane przez techniczne zadanie przeprowadzenia badania, to oferowany jest wykaz niezbędnych środków mających na celu wzmocnienie konstrukcji nośnych bądź gruntów. W orzeczeniu technicznym przytacza się uzasadnienie możliwości konstrukcji bądź przebudowy budynku. Orzeczenie mieści się na liście obowiązkowych dokumentów przekazywanych do uzgodnienia dokumentacji projektowej.