Zamów rozmowę
Główna Иконка service Иконка Projektowanie Иконка Uzgadnianie dokumentacji projektowej

Uzgadnianie dokumentacji projektowej

+48794277127
Zamów konsultację

Zgodnie z danymi wymogami projektowanie jest obowiązkowe przy budowie i rekonstrukcji znaczących konstrukcji, а także szeregu innych specjalistycznych i mieszkalnych obiektów.

 

Cele i obiekty podlegające uzgodnieniu

 

Główne zadania, które powinno rozwiązać uzgodnienie dokumentacji przedsiębiorstw to:

 

Uzgadnianie dokumentacji projektowej

 

 • kontrola poprawności i kompletności sporządzenia dokumentów projektowo-kosztorysowych;;
 • gwarancja zachowania zasad bezpieczeństwa dla samego obiektu budowy i obiektów umiejscowionych obok;
 • bezpieczeństwo wykorzystywanych technologii i materiałów dla zdrowia ludzi i środowiska;
 • zgodność architektonicznych projektów i rozwiązań z ogólnym zarysem obszaru zabudowanego i jego generalnym planem;
 • prawomocność korzystania i projektowania działki.

 

W trakcie uzgadniania projektowej dokumentacji roboczej szczególną uwagę poświęca się projektowaniu komunikacji inżynieryjnych, takich jak:

 

 • sieci i rozgałęzienia elektryczne;
 • sposoby zaopatrzenia w ciepło;
 • sieci wodne i kanalizacyjne;
 • systemy wentylacji i klimatyzowania.

Usługi związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej

 

Nasz firma oferuje usługi związane z przystosowaniem dokumentacji projektowej wszystkim zainteresowanym osobom. Dana usługa może wchodzić w skład prac dotyczących opracowania kompleksu dokumentacji projektowej bądź być wykonywana jako oddzielne zamówienie.

 

W naszej firmie można uzyskać:

Usługi związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej

 

 • dokładne przygotowanie bądź sprawdzenie gotowej dokumentacji;
 • pełny pakiet dokumentów niezbędnych do odbycia uzgodnienia;
 • ochronę interesów klienta w państwowych służbach;
 • sporządzanie dokumentacji, zbiór podpisów;
 • przekaz całkowicie sporządzonych dokumentów do klienta.

 

Przygotowanie prawne, doświadczenie w pracy z dokumentacją projektową i nieustannie śledzenie wszelkich zmian w dokumentacji normatywnej przez pracowników naszej firmy gwarantują pomyślną realizację postawionych zadań.