Zamów rozmowę

Budowa

+48794277127
Zamów konsultację
 • budynków o większej liczbie kondygnacji (o wysokości 30 m i więcej);
 • budynków masowego zaludnienia;
 • budynków o dużej rozpiętości i konstrukcji z przęsłami 36 m i więcej;
 • budynków produkcyjnych i konstrukcji o dowolnej powierzchni;
 • budynków i konstrukcji (ich kompleksów) do przechowywania i przetwarzania ziarna;
 • obiektów kompleksu rolnego:
 • kompleksów hodowlanych.
 • chlewni.
 • ferm drobiu .
 • tuneli;
 • średniej wielkości mostów;
 • masztów, wież itp., o wysokości poniżej 100 m;
 • kominów o wysokości 200 m i niższych;
 • głównych budynków i konstrukcji podstacji o napięciu od 35 do 220 kW;
 • linii energetycznych o napięciu od 6 do 220 kW;
 • podpór i fundamentów o wysokości poniżej 100 m pod specjalne przejścia napowietrznych linii energetycznych biegnących przez konstrukcje inżynierskie i żeglugowe rzeki;
 • budynków i konstrukcji energetyki cieplnej o mocy poniżej 5 MW;
 • konstrukcji energetyki wiatrowej i słonecznej;
 • dróg samochodowych i znajdujących się na nich konstrukcji;
 • stacji benzynowych;
 • zbiorników na ropę, produkty naftowe i gaz ciekły (magazynów produktów naftowych) w składzie kotłowni i przedsiębiorstw z silnikami diesla;
 • zbiorników na ropę, produkty naftowe i gaz ciekły o ogólnej pojemności poniżej10 000 kubików;
 • budynków i konstrukcji o różnym przeznaczeniu;
 • zakładów cieplarnianych i szklarni;
 • umiejscowionych na terenie budowy oraz poza nią inżynieryjnych rozdzielczych sieci linii podziemnych;
 • jednokondygnacyjnych piwnicznych garaży boksowych;
 • otwartych placów i parkingów samochodowych;
 • tymczasowych budynków i konstrukcji;
 • budynków sezonowych i pomocniczych (daszków, ogrodzeń itp.);
 • obiektów handlowych o charakterze sezonowym i pomocniczym z wykorzystaniem pawilonów i kiosków produkcji całkowicie fabrycznej o powierzchni handlowej do 50 m2;
 • przenośnych (inwentarzowych) budynków bądź konstrukcji;
 • domków ogrodowych, budynków gospodarczych na działkach przyzagrodowych, ogrodowych i letniskowych.
 • tymczasowych linii elektroenergetycznych i komunikacyjnych (wliczając konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych, komunikacyjnych i oświetlenia zewnętrznego);
 • obiektów kompleksu rolno-przemysłowego – oddzielnie stojących obiektów o przeznaczeniu dodatkowym i pomocniczym;
 • magazynów pozbawionych procesów sortowania i pakowania o powierzchni do 200 m2;